เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“ในช่วงพักเที่ยงเป็นเวลาของห้วงความสุขที่มีค่ายิ่งซึ่งพวกเราเพื่อนๆ และน้องๆ ในกลุ่มงานรับประทานอาหารร่วมกัน เพราะทุกคนจะได้ร่วมกันแชร์ความรู้สึกจากการทำงานหรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวบ้าง มีความสนุกสนาน เฮฮามากในการได้ทานข้าวเที่ยงร่วมกัน ได้คิดเมนูที่อยากทาน จากนั้นก็ทานข้าวไปพูดคุยกันไป เล่าเรื่องขำขัน หัวเราะ เฮฮา เป็นการผ่อนคลายก่อนที่จะไปลุยงานกันต่อหากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะเป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของเราที่ดีมาก 


ph29ph30ph31


คุณเมตตา พรหมเทพ


นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นสอ. รุ่น 2 /2556

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

ปัญหาหรืออุปสรรคทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ ถ้าเรามีสติและตั้งใจ

View more

เรื่องเล่าความสุข

สร้างความสนุกสนานและความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้นภายในส่วนอำนวยการ

View more

เรื่องเล่าความสุข

มีความสุขในการได้แบ่งปันความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่น้องๆ ข้าราชการที่เพิ่งมาบรรจุใหม่

View more

เรื่องเล่าความสุข

คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

View more