เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“สิ่งที่มีความสุขและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต คือ การได้รับเกียรติให้เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่มทองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      ในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกพระองค์เสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ (14 ปีเวียนมาถึงกรมประมงพอดี เพราะกระทรวงเกษตรฯ มี 14 กรม) ซึ่งข้าพเจ้าได้เป็นผู้อัญเชิญเคียงคู่กับอีกคนซึ่งมีตำแหน่งถึงอดีตเทพีหาบเงินหาบทองแรกนาขวัญเชิญพานพุ่มเงิน       มันเป็นความภาคภูมิใจสุดบรรยายที่เดินนำริ้วขบวนประชาชนใส่เสื้อเหลืองเป็นแสนๆ คน ทุกคนมีใบหน้าที่มีความสุขที่ได้ทำถวายเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลืมความเหน็ดเหนื่อยที่แต่งชุดข้าราชการ(ข้าฯ ในพระองค์)    แม้จะต้องเดินตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บางคนมาขอถ่ายรูประหว่างเดิน มันเป็นความปลาบปลื้มที่สุดในชีวิต ทำไมถึงเกี่ยวข้องกับความสุขในที่ทำงาน เพราะว่าข้าพเจ้ามิใช่สาวแรกรุ่นที่สวยงามมีครอบครัวแล้ว ข้าพเจ้าถามผู้คัดเลือกว่า ทำไมเลือกข้าพเจ้า เขาตอบว่า ดูจากการครองตน ครองคน ครองงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือเลือกปฏิบัติ ข้าพเจ้าฟังแล้วภาคภูมิใจที่องค์กรมองเห็นในตัวข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าถือคติว่า เราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน  หากว่าเราทำเพื่อตัวเองพอตายก็จบ แต่ถ้าเราทำเพื่อส่วนรวมแล้วคุณงามความดีที่ได้ทำไว้ ก็ยังมีคนพูดถึงและไม่ตายไปกับตัวเราด้วย ข้าพเจ้าจึงขยายภาพนั้นไว้ประดับบ้านเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและตระกูลตลอดไป”


ph25ph26

ph27


คุณชริสา ชีวะพฤกษ์


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรมประมง
นสอ. รุ่น 1 /2556

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะเป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของเราที่ดีมาก

View more

เรื่องเล่าความสุข

วันไหนมีเรื่องใหม่ๆ หรือเรื่องยากๆ มักจะแก้ปัญหาได้บนโต๊ะอาหารนี่เอง

View more

เรื่องเล่าความสุข

เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้มาติดต่อ ข้าพเจ้าก็มีความสุขใจ

View more

เรื่องเล่าความสุข

สร้างความสนุกสนานและความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้นภายในส่วนอำนวยการ

View more