เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

ผมจะมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้ออกไปจัดสัมมนานอกสถานที่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่ในต่างจังหวัด รีสอร์ท ฯลฯ พวกเราได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในทุกระดับ มีการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นถึงการแสดงออกของบุคลากรในองค์กรถึงความสามัคคีและความรักกันฉันพี่น้อง” 


ph37ph38

ph39ph40


คุณณัฐทพงศ์  ผาบชมภู


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นสอ. รุ่น 5 /2556


เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

วันไหนมีเรื่องใหม่ๆ หรือเรื่องยากๆ มักจะแก้ปัญหาได้บนโต๊ะอาหารนี่เอง

View more

เรื่องเล่าความสุข

เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้มาติดต่อ ข้าพเจ้าก็มีความสุขใจ

View more

เรื่องเล่าความสุข

มีความสุขในการได้แบ่งปันความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่น้องๆ ข้าราชการที่เพิ่งมาบรรจุใหม่

View more

เรื่องเล่าความสุข

สร้างความสนุกสนานและความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้นภายในส่วนอำนวยการ

View more