เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“ดิฉันรับราชการทำงานมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี    การเป็นข้าฯ ของแผ่นดินนั้นทำให้ดิฉันมีความสุขทุกครั้งในการทำงาน ดีใจที่ในแต่ละวันเวลาออกจากบ้านในวันทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ รอเวลาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำงาน ไม่เคยคิดอยากจะหยุดงาน   เมื่อได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอะไร เราจะกระตือรือร้นทำโดยไม่เคยคิดว่างานนั้นๆ จะยากลำบาก ทำได้หรือทำไม่ได้เพราะปัญหาหรืออุปสรรคทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ ถ้าเรามีสติและตั้งใจ” 


เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

ชมทีมงานเป็น

View more

เรื่องเล่าความสุข

วันไหนมีเรื่องใหม่ๆ หรือเรื่องยากๆ มักจะแก้ปัญหาได้บนโต๊ะอาหารนี่เอง

View more

เรื่องเล่าความสุข

ส่งความสุขกระจายทางอากาศ

View more

เรื่องเล่าความสุข

ผมมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้ออกไปจัดสัมมนาภายนอกสถานที่

View more