เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“ดิฉันรับราชการทำงานมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี    การเป็นข้าฯ ของแผ่นดินนั้นทำให้ดิฉันมีความสุขทุกครั้งในการทำงาน ดีใจที่ในแต่ละวันเวลาออกจากบ้านในวันทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ รอเวลาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำงาน ไม่เคยคิดอยากจะหยุดงาน   เมื่อได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอะไร เราจะกระตือรือร้นทำโดยไม่เคยคิดว่างานนั้นๆ จะยากลำบาก ทำได้หรือทำไม่ได้เพราะปัญหาหรืออุปสรรคทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ ถ้าเรามีสติและตั้งใจ” 


เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

ชมทีมงานเป็น

View more

เรื่องเล่าความสุข

ส่งความสุขกระจายทางอากาศ

View more

เรื่องเล่าความสุข

มีความสุขในการได้แบ่งปันความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่น้องๆ ข้าราชการที่เพิ่งมาบรรจุใหม่

View more

เรื่องเล่าความสุข

หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะเป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของเราที่ดีมาก

View more