เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“ผมจะมีความสุขในการแบ่งปันความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่น้องๆ ซึ่งเป็นข้าราชการที่เพิ่งบรรจุมาใหม่ สุขที่ได้สอนงาน แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นข้าราชการที่ดี การดำเนินวิถีเพื่อมีมุมมองที่คิดในทางบวก ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้และความสามารถที่ตนมีให้แก่น้องๆ เหล่านั้น” 

ph06

ph07


ph08


คุณพศิน เดชาธนารัตน์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นสอ. รุ่น 3 /2556

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

ส่งความสุขกระจายทางอากาศ

View more

เรื่องเล่าความสุข

ปัญหาหรืออุปสรรคทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ ถ้าเรามีสติและตั้งใจ

View more

เรื่องเล่าความสุข

วันไหนมีเรื่องใหม่ๆ หรือเรื่องยากๆ มักจะแก้ปัญหาได้บนโต๊ะอาหารนี่เอง

View more

เรื่องเล่าความสุข

เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้มาติดต่อ ข้าพเจ้าก็มีความสุขใจ

View more