เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“ที่ทำงานของผมมีความสุขทุกๆ วัน และช่วงเวลาที่มีความสุขก็คือ ในตอนรับประทานอาหารกลางวัน ที่พวกเราได้ทานอาหารร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ถกปัญหา หรือแก้ปัญหาฯลฯ วันไหนก็มักจะมีเรื่องใหม่ๆ มาเล่าสู่กันเสมอ หรือหากมีปัญหาและเรื่องยากๆ ก็มักจะแก้ปัญหาได้บนโต๊ะอาหารนี่เอง นับว่าโต๊ะอาหารนี้เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะใหญ่จริงๆ ซึ่งมีทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวเป็นความผูกพันธุ์กันจริงๆ ” 


ph17ph18

ph19คุณคมกริช ชนะศรี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นสอ. รุ่น 1/2556

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะเป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของเราที่ดีมาก

View more

เรื่องเล่าความสุข

ส่งความสุขกระจายทางอากาศ

View more

เรื่องเล่าความสุข

เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้มาติดต่อ ข้าพเจ้าก็มีความสุขใจ

View more

เรื่องเล่าความสุข

ผมมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้ออกไปจัดสัมมนาภายนอกสถานที่

View more