เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“ดิฉันทำงานอยู่งานทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย  งานต่างๆ ของดิฉันจึงต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรในฝ่ายต่างๆ  สิ่งที่ทำให้ดิฉันมีความสุขกับการปฏิบัติงานก็คือเวลาที่บุคลากรมาติดต่องานเรื่องต่างๆ แล้วเขา  มีความสมหวังตามที่เขาคาดหวัง เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้มาติดต่อ ข้าพเจ้าก็มีความสุขใจเกิดขึ้นทุกครั้งและภูมิใจที่ตนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย” 


ph10ph11


คุณพรลักษณ์ วรัญญาชัยมลล์


บุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก)
นสอ. รุ่น 1 /2557

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

View more

เรื่องเล่าความสุข

ผมมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้ออกไปจัดสัมมนาภายนอกสถานที่

View more

เรื่องเล่าความสุข

ส่งความสุขกระจายทางอากาศ

View more

เรื่องเล่าความสุข

ชมทีมงานเป็น

View more