เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“การที่ผมได้จัดรายการวิทยุเพื่อเด็กหรือเยาวชน และทุกๆ ครอบครัวของสถานีวิทยุ FM 105 MHz ทุกๆ วันจันทร์ถึงวันศุกร์   ซึ่งเป็นช่วงเวลาในตอนเย็นที่ผู้คนในเมืองหลวงอาจกำลังมีความทุกข์เพราะสภาพของจราจรที่ติดขัดอยู่นั้น แต่เมื่อเขาได้รับฟังและมีความสุขมีความผ่อนคลายจากรายการวิทยุที่ผมจัดและออกอากาศอยู่เป็นเพื่อนทุกๆ ท่านบนท้องถนนนั้น จนพวกเขากลับถึงบ้านไปพบกับคนที่เขารัก ถือว่านี่เป็นความสุขที่ผมได้รับจากการปฏิบัติงานของผมในแต่ละวัน


ph33


ph34ph35


คุณขวัญชัย หิรัญอุดมเกียรติ


นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
กรมประชาสัมพันธ์

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

ผมมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้ออกไปจัดสัมมนาภายนอกสถานที่

View more

เรื่องเล่าความสุข

มีความสุขในการได้แบ่งปันความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่น้องๆ ข้าราชการที่เพิ่งมาบรรจุใหม่

View more

เรื่องเล่าความสุข

หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะเป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของเราที่ดีมาก

View more

เรื่องเล่าความสุข

สร้างความสนุกสนานและความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้นภายในส่วนอำนวยการ

View more