เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“ช่วงเวลาที่มีความสุขในที่ทำงานของผม เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส่วนอำนวยการ โดยที่พวกเราตกลงกันว่าจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันเดือนละครั้งเป็นประจำ บางเดือนเราจะเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อทำอาหารกันภายในส่วน หรือแชร์กันซื้ออาหารมารับประทานด้วยกัน  เราจะพูดคุยหยอกล้อกัน สร้างความสนุกสนานและความรักความสามัคคีกันได้ มากยิ่งขึ้นภายในส่วนอำนวยการของพวกเรา”
คุณสมเดช รอดพ้น


เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นสอ. รุ่น 3 /2556

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้มาติดต่อ ข้าพเจ้าก็มีความสุขใจ

View more

เรื่องเล่าความสุข

มีความสุขในการได้แบ่งปันความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่น้องๆ ข้าราชการที่เพิ่งมาบรรจุใหม่

View more

เรื่องเล่าความสุข

ผมมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้ออกไปจัดสัมมนาภายนอกสถานที่

View more

เรื่องเล่าความสุข

วันไหนมีเรื่องใหม่ๆ หรือเรื่องยากๆ มักจะแก้ปัญหาได้บนโต๊ะอาหารนี่เอง

View more