ข่าวสารกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม “สร้างสุขในองค์กร” กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

Posted On 15/03/2562 By Admin

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดกิจกรรม “สร้างสุขในองค์กร” และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของกรมฯวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. คณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผล “องค์กรปฏิบัติภาครัฐ” เพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม “สร้างสุขในองค์กร” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และร่วมฟังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กิจกรรมแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง นำโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.นายแพทย์ธวัชชัน กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ท่านประสาท  ตราดธารทิพย์ ท่านรองอธิบดีฯ และท่านปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ช่วยอธิบดีและผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย นำคณะบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร ณ ห้องโถง อาคาร 1 หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมฟังเทศนาในหัวข้อ “เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้ร่วมกัน” โดย พระอาจารย์ พระราชวรคุณ (สมบัติ ปณฑิโต/ หลวงปู่โพธิ์) ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์ และในช่วงเที่ยงมีการสาธิตการทำอาหารโดยบุคลากรกรมฯ เช่น ส้มตำผลไม้ (สตอเบอรรี่) และเลี้ยงมื้อกลางวัน ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสังสรรค์อวยพรวันเกิดแก่บุคลากรกรมที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีการเป่าเค้กวันเกิด มอบการ์ดอวยพรวันเกิด และแก้วเซรามิคป็นของขวัญ โดยท่านอธิบดีกรมฯ จากนั้นเป็นพิธีส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย สำหรับโครงการ “เพราะรักและห่วงใยเสริมสร้างสุขภาพกายใจที่ดีด้วยห้องกีฬาสร้างสุข” โดยเครื่องออกกำลังกายนั้น ได้มาจากการร่วมกันบริจาคของคณะผู้บริหารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีคณะทำงานแผนงานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผล“องค์กรปฏิบัติภาครัฐ”เพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ เข้าร่วมการประชุมด้วย

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

ข่าวสารอื่นๆ

อบรมหลักสูตร “นักบริหารความสุของค์กร (นบส.)”

การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรปฏิบัติภาครัฐ หลักสูตร“นักบริหารความสุของค์กร (นบส.)” อบรมระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

View more

MEA HAPPY … WOW

การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ ชิดลม ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “MEA Happy … WoW”

View more

ประชุมปฐมนิเทศคณะทำงาน

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ

View more

การสัมมนาการสร้างองค์กรสุขภาวะ

การสัมมนาการสร้างองค์กรสุขภาวะ องค์กรแห่งความสุข ของกรมทรัพยากรธรณี

View more