ข่าวสารกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม “สร้างสุขในองค์กร” กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

Posted On 15/03/2562 By Admin

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดกิจกรรม “สร้างสุขในองค์กร” และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของกรมฯวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. คณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผล “องค์กรปฏิบัติภาครัฐ” เพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม “สร้างสุขในองค์กร” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และร่วมฟังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กิจกรรมแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง นำโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.นายแพทย์ธวัชชัน กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ท่านประสาท  ตราดธารทิพย์ ท่านรองอธิบดีฯ และท่านปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ช่วยอธิบดีและผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย นำคณะบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร ณ ห้องโถง อาคาร 1 หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมฟังเทศนาในหัวข้อ “เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้ร่วมกัน” โดย พระอาจารย์ พระราชวรคุณ (สมบัติ ปณฑิโต/ หลวงปู่โพธิ์) ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์ และในช่วงเที่ยงมีการสาธิตการทำอาหารโดยบุคลากรกรมฯ เช่น ส้มตำผลไม้ (สตอเบอรรี่) และเลี้ยงมื้อกลางวัน ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสังสรรค์อวยพรวันเกิดแก่บุคลากรกรมที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีการเป่าเค้กวันเกิด มอบการ์ดอวยพรวันเกิด และแก้วเซรามิคป็นของขวัญ โดยท่านอธิบดีกรมฯ จากนั้นเป็นพิธีส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย สำหรับโครงการ “เพราะรักและห่วงใยเสริมสร้างสุขภาพกายใจที่ดีด้วยห้องกีฬาสร้างสุข” โดยเครื่องออกกำลังกายนั้น ได้มาจากการร่วมกันบริจาคของคณะผู้บริหารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีคณะทำงานแผนงานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผล“องค์กรปฏิบัติภาครัฐ”เพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ เข้าร่วมการประชุมด้วย

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

ข่าวสารอื่นๆ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ตัวคูณ กรมควบคุมมลพิษ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ตัวคูณ กรมควบคุมมลพิษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

View more

เยี่ยมชมตลาดนัดพระจันทร์ยิ้ม สท.

เข้าร่วมและตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ตลาดนัดพระจันทร์ยิ้ม” คณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินผล “องค์กรปฏิบัติภาครัฐ”

View more

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างสุของค์กร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ลีลาศ)

คณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินผล “องค์กรปฏิบัติภาครัฐ” เพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างสุของค์กร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

View more

HAPPY WORKPLACE WORKING GROUP MEETING 2015

จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015

View more