ข่าวสารกิจกรรม

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกศึกษาดูงานที่ NECTEC

Posted On 15/03/2562 By Admin

บุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พร้อมทั้งเดินชมสถานีความสุข (Happy Station)


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นสอ. และบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดยนางผลิดา สนธิ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นองค์กรปฏิบัติและถือเป็นหน่วยงานต้นแบบที่จะสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเชิงสุขภาวะองค์กรนั้น มีความพร้อมในการเปิดให้หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ เข้าชมศึกษาดูงาน  โดย นางสาวอรุณพร ธนโพธิวิรัตน์ ผู้ประสานงาน พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ ผู้เข้าชม ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายถึงความเป็นมาในการทำโครงการด้านนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารให้การสนับสนุน ทั้งด้านบรรยากาศและคนทำงาน รวมถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร สำหรับแนวคิดและจุดเด่นของโครงการนั้น  เป็นเรื่องการตอบโจทย์ความสุขของบุคลากรและวิถีชีวิตของคนทำงานในองค์กร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่ต้น


ทาง NECTEC ยังมีการนำผลงานวิจัยขององค์กรมาประยุกต์ใช้ใน “Health Station” เช่น โครงการ “Million steps for better me” ที่ได้นำเอาแอพลิเคชั่นนับก้าวเดินที่พัฒนาโดยฝ่ายวิจัยของหน่วยงานมาใช้ ซึ่งให้บริการผ่านทั้งทางระบบ Android และ IOS  เพื่อความสะดวกของบุคลากร รวมทั้งมีกิจกรรมเต้นรแอโรบิคในช่วงเย็น โดยใช้ชื่อโครงการว่า “Dance a day fat away” กิจกรรมประกวด “Slender perfect contest” และแข่งขันวิ่ง “NECTEC Race”  นอกจากนั้นยังมี “Green Station” สถานนีผัก ซึ่งเป็นแปลงผักบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารสำนักงาน ซึ่งนอกจากจะได้เพาะปลูกพืชพันธ์แล้ว ยังได้ประโยชน์ในด้านการสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กรอีกด้วย ส่วนสถานีอื่นๆ คือ “Lerning Station” ให้บุคลากรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ “Sharing Station” แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน และ มองใจ มองโลก พบธรรม จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนซักถามกันในช่วงท้ายของการบรรยายจบจากช่วงบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาง NECTEC ได้พานำชมสถานที่ ดังนี้

        1) มุม DIY  ประกอบด้วย โปสการ์ดทำเอง  ผลิตภัณฑ์เดคูพาด สวนสวยในขวดแก้ว  และการตัดเย็บประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อน

        2) มุม Healthy Zone  ประกอบด้วย เครื่องออกกำลังกายง่ายๆ พักความเมื่อยล้า นวดเท้า ปั่นจักรยาน

        3) มุม Creative Zone เป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดในการปลูกผัก เช่นว่า จะให้มีการสอนปลูกอย่างไร และปลูกผักประเภทไหนบ้าง โดยการใช้โหวตตามเสียงส่วนใหญ่

         หลังจากนั้นทาง NECTEC ได้พานำชมแปลงผักบนชั้นดาดฟ้า พร้อมกิจกรรม Workshop เรียนรู้การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้นไม้นั้น เป็นผู้พานำชมแปลงผักบนดาดฟ้า ซึ่งแปลงผักปกติจะปลูกพืชเพียง 3 ชนิด ได้แก่ ผักสลัด ถั่ว บล็อคเคอรี่  แต่เนื่องจากด้วยความที่หน่วยงานเป็นหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จึงมักมีบุคลากรนำพืชพันธ์ชนิดอื่นๆมาทดลองปลูกด้วย เช่น สตอเบอรรี่ บวบ หัวผัก เป็นต้น จากนั้นเป็นกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นอ่อนทานตะวันในตระกร้าเล็ก  โดยวัสดุประกอบด้วย ดิน ปุ๋ยมะพร้าว วัสดุกระจาดเหลี่ยม หลังจากปลูกแล้ว ให้รดน้ำทุกวัน เป็นเวลา 5 วัน สามารถนำมาประกอบอาหารและตากแห้งได้ โดยได้ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทดลองปลูกใส่กระจาดและนำติดมือกลับไปด้วย


สามารถเข้าไปชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

ข่าวสารอื่นๆ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1

View more

ตรวจเยี่ยมพูดคุยกับราชบัณฑิตยสถาน

คณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผลฯ พร้อมด้วยท่านประภา ของราชบัณฑิตยสถาน

View more

NATIONAL FORUM ON HUMAN RESOURCES FOR HEALTH 2017

ร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 : NATIONAL FORUM ON HUMAN RESOURCES FOR HEALTH 2017 (HR4H FORUM 2017)”

View more

หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาวะองค์กร

มื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

View more