ข่าวสารกิจกรรม

แผนงานฯจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Posted On 14/03/2562 By Admin

แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสร้างสุข” เพื่อประสานเชื่อมร้อยองค์กรสร้างสุขเข้าเป็น “เครือข่ายองค์กรสร้างสุข” ร่วมกันกำหนดหน้าที่การทำงานของเครือข่ายองค์กรสร้างสุข และร่วมกันวางแผนงานเพื่อหนุนเสริมกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

ข่าวสารอื่นๆ

การอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 2

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 2” ให้กับบุคลากรสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สมอ. องค์กรแห่งความสุข”

View more

บรรยากาศงานพิธีเปิดกิจกรรม

คลิกเพื่อดูวีดีโอ

อบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 1/2562

สำนักงานเลขาธิการสภาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 1

View more

การอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 1” ให้กับบุคลากรสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สมอ. องค์กรแห่งความสุข”

View more