เครื่องมือและชุดความรู้

จุฬาฯ รู้สู้โควิด

Posted On - 18/04/2565 By - Admin

จุฬาฯ รู้สู้โควิด ก่อนสงกรานต์ '65

สงกรานต์ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังในจุฬาฯ มีอะไรบ้าง

แนวทางการเรียนการสอนการสอบเป็นอย่างไร

ช่วงนี้จัดกิจกรรมได้ไหม

รับปริญยาปีนี้ผู้เกี่ยวข้องต้องเตรียมตัวอย่างไร

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ


เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน (ภาษาอังกฤษ, กัมพูชา, พม่า, ลาว)

View more

10 ประเด็น ทิศทางสุขภาพคนไทยปี 64 อยู่อย่างไรในยุคโควิดมาราธอน

สสส. เจาะลึกทิศทางสุขภาพ 10 ประเด็น ห่วงสุขภาพคนไทยปี 64 ดิ่ง! ดึงเทรนด์รักสุขภาพบูมรับชีวิตวิถีใหม่ ขณะที่วิกฤตโควิด-19 มาราธอนเขย่าโลก ข่าวลวงว่อน-เครียด-เนือยนิ่ง-ป่วย NCDs ยิ่งเสี่ยง ปัญหา ‘ฝุ่นควัน PM2.5’ อันตราย พบคนตายจากโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่ม 1.5 เท่า วัยรุ่นไทย 2 ใน 3 มีภาวะซึมเศร้า การกินอยู่อย่างไทยคนเมืองแนวโน้มเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่ม 2.4 เท่า

View more

ต้นไม้แห่งความสุข 8 ประการ

รูปแบบที่ได้จากความต้องการสร้างสุขภาวะองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ

View more

HAPPY 8 หรือความสุข 8 ประการ

เป็นความสุขที่ทำให้คนเราเกิดสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตน

View more