เครื่องมือและชุดความรู้

จุฬาฯ รู้สู้โควิด

Posted On - 18/04/2565 By - Admin

จุฬาฯ รู้สู้โควิด ก่อนสงกรานต์ '65

สงกรานต์ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังในจุฬาฯ มีอะไรบ้าง

แนวทางการเรียนการสอนการสอบเป็นอย่างไร

ช่วงนี้จัดกิจกรรมได้ไหม

รับปริญยาปีนี้ผู้เกี่ยวข้องต้องเตรียมตัวอย่างไร

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ


เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

แนวทางการดำเนินการเรื่อง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ

โดยกองโรคจากการประกอบวิชาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

View more

สรุปประเด็นจากการถอดบทเรียน

ถอดบทเรียนต้นแบบองค์กรสุขภาวะของภาครัฐ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557

View more

คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน

คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน

View more

ในตลาด คุณพลาดรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรได้บ้าง ?

View more