เครื่องมือและชุดความรู้

ชื่อหนังสือ Happy workplace By HEHA

Posted On - 14/03/2562 By - Admint_Heha-w200


 หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานเล่มแรกของคณะทำงานในโครงการ ซึ่งเป็นผลการศึกษาค้นค้วา วิเคราะ สังเคราะห์ และเริ่มใช้โมเดลในการพัฒนาความสุขพร้อมผลิตภาพในองค์กร พร้อมทั้งเป็นเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่า เครื่องมือในการสร้างสุขในองค์กรที่เครือข่ายนักวิจัย สสส.พัฒนาขึ้น สามารถในเชิงบูรณาการร่วมกันได้อย่างดี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)

ผู้เขียน ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

View more